Ne, mami ne!

Finanční podpora tohoto projektu je poskytována Operačním programem Praha – Adaptabilita (OPPA) „Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti“.
Finanční prostředky na projekty OPPA jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

                         

Dne 1. 6. 2014 zahájila Iniciativa Občanského Bezpečí Domova (IOBD) ve spolupráci s Odborem školství MČ Prahy 7 projekt financovaný EU pod názvem „Ne, mami ne!“ (reg. číslo CZ.2.17/3.1.00/36232). Cílem projektu je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou inkluzívního vzdělávání. V tomto případě se projekt zaměřuje konkrétně na žáky s poruchami chování a sociálně znevýhodněné žáky základních škol Prahy 7. Činnost IOBD je v projektu zaměřena na specifickou primární prevenci. Z tohoto důvodu byly pro projekt použity atraktivnější formy vzdělávání jako třeba interaktivní hra zaměřená na sociálně patologické jevy, které se mezi žáky ZŠ vyskytují nejčastěji. Dalším z cílů projektu je snížení výskytu rizikového chování u vytipovaných třídních kolektivů a zlepšení sociálního klimatu na základních školách.
Projekt bude realizován v období od 1.6. 2014 do 30. 6. 2015.

www.watchthis.cz

Dětská cena prevence kriminality

Realizace projektu "DCPK" - minimálního preventivního programu vytvořeného speciálně pro ZŠ ve spolupráci s odborníky z oblasti prevence kriminality, psychologie, interaktivní výuky a marketingu vychází z potřeb změn ve způsobu realizace preventivních programů, směřuje k moderním, interaktivním metodám, jako jedna z možných cest dalšího zatraktivnění forem prevence kriminality dětí a mládeže.

www.creativebattle.cz

Partneři